TOPOI, dat gedachtenwendingen betekent, is een filosofisch adviesbureau dat tot doel heeft organisaties op een andere manier naar de organisatie en de omgeving te laten kijken.

Met behulp van strategische gesprekken ondersteunen wij bij strategische besluitvormingsprocessen. Gedachtenwendingen geven meer ruimte en daardoor betere beslissingen.

Doel van deze strategische gesprekken is om meer helderheid te verschaffen in wat men precies bedoelt en wat dat betekent voor de organisatie of de omgeving. Inzoomen op bepaalde containerbegrippen kan daarbij van belang zijn. Managementtaal geeft vaak het gevoel dat iedereen het met elkaar eens is, maar het wordt ook gebruikt om verschillen van inzicht te verhullen. Een goed (groeps)gesprek kan bijdragen aan de nieuwe betekenis en de organisatie daar mee slagvaardiger maken.

Betekenis aan de omgeving toekennen kan ook door middel van de scenariomethode. Deze methode geeft inzicht in de expliciete, maar ook impliciete, trends en ontwikkelingen in de buitenwereld. Dit is van groot belang bij de strategische besluitvorming.

Nieuwe inzichten, een andere kijk op de organisatie en de buitenwereld met als doel betere besluitvorming, dat is ons gezamenlijk streven.`

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

topoi          mient 102           2141 te vijfhuizen

tel: 06 20494617                  anne@topoi.nl

fax 023 5580023